เครื่องคำนวณเงินค้ำประกัน

How to use the margin calculator

กับ FxPro Margin Calculator คุณสามารถคำนวณจำนวนเงินค้ำประกันที่ต้องการได้ เพื่อรับรองว่าคำสั่งที่คุณต้องการเปิด วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าคุณควรลดขนาดของคำสั่งที่กำลังซื้อขาย หรือปรับเลเวอเรจที่กำลังใช้หรือไม่ ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ เลือกเครื่องมือการซื้อขาย ขนาดการซื้อขาย เลเวอเรจ และสกุลเงินของบัญชีของคุณ และคลิก 'คำนวณ. Margin Calculator จะทำส่วนที่เหลือ

Forex margin calculation formula and examples

ตัวอย่างเช่น::

ซื้อขาย 3 lots ERU/USD เลเวอเรจ 1:200 ด้วยบัญชีที่เป็น USD

ขนาดคำสั่ง
300,000
อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชี
1.13798
เงินค้ำประกันที่ต้องการ 300,000 / 200 * 1.13798 = $1706.97

สำหรับฟอเร็ก วิธีการคำนวณเงินค้ำประกันมีดังนี้

เงินค้ำประกันที่ต้องการ=ขนาดคำสั่ง/เลเวอเรจ*อัตราสกุลเงินของบัญชี (หากสกุลเงินต่างจากสกุลเงินหลักในคู่ที่ซื้อขาย)
ตัวอย่างเช่น::

ซื้อขาย 1lot(100 Oz)GOLD ใช้เลเวอเรจ 1:200 ด้วยบัญชีที่เป็น USD

ขนาดคำสั่ง
100 Oz
ราคาตลาด
1235.90
เงินค้ำประกันที่ต้องการ 100 / 200 * 1235.90 = $617.95

สำหรับโลหะ วิธีการคำนวณเงินค้ำประกันมีดังนี้

เงินค้ำประกันที่ต้องการ=ขนาดคำสั่ง(Oz)/เลเวอเรจ*ราคาตลาด
หมายเหตุ: ไดนามิกเลเวอเรจใช้กับ FxPro MT4,MT5 และ cTrader เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: https://www.fxpro.com/leverage-information