คำสั่งซื้อทันที/ตลาด
คำสั่งซื้อทันที/ตลาดMeta Trader 4
การดำเนินการคำสั่งซื้อทันทีคำสั่งซื้อของตลาด
Re-quoting
SlippageN/A
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' ordersN/AN/A
คอมมิชชั่นN/AN/A
มาร์คขึ้น
คำสั่ง Pending
หยุดการสั่งซื้อ (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS)Meta Trader 4
การดำเนินการคำสั่งซื้อทันทีคำสั่งซื้อของตลาด
Re-quotingN/AN/A
Slippage
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' orders
คอมมิชชั่นN/AN/A
มาร์คขึ้น
จำกัดการสั่งซื้อ (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)Meta Trader 4
การดำเนินการคำสั่งซื้อทันทีคำสั่งซื้อของตลาด
Re-quotingN/AN/A
Slippage, บวก , บวก
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' orders
คอมมิชชั่นN/AN/A
มาร์คขึ้น