ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Yuppy (คู่สกุลเงิน Yuppy)

Yuppy คือชื่อที่ใช้เรียกคู่สกุลเงิน EUR/JPY.

We are here to help!