ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ความเคลื่อนไหว)

ความเคลื่อนไหวเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของสินทรัพย์พื้นฐานที่เคลื่อนที่ระหว่างระดับสูงและต่ำ ความเคลื่อนไหวได้วัดโดยการวิเคราะห์กิจกรรมราคาย้อนหลังของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด อาจอยู่ในระหว่างตั้งแต่ 30 วันถึง 12 เดือน.