ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ความเร็วของสกุลเงิน)

ความเร็วของสกุลเงิน เป็นตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิเคราะห์ที่กำลังมองหาจุดย้อนกลับที่เป็นไปได้.