ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Trend Line (เส้นแนวโน้ม)

เส้นแนวโน้มได้วาดด้านล่างแนวโน้มขึ้นและด้านบนแนวโน้มลดลง เพื่อทำเครื่องหมายแนวรับและแนวต้าน ไม่เหมือนการวาดแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้มได้วาดตามแนวทแยงมุม ผ่านจุดต่ำในขาขึ้นเพื่อแสดงระดับแนวรับและแนวตั้งตามจุดสูงที่มีแนวโน้มลดลงเพื่อแสดงแนวต้าน เมื่อมันแตกแสดงว่าแนวโน้มที่นิยมถือว่าเสร็จสิ้น.