ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Trailing Stop (การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา))

คำสั่ง trailing stop คือการหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา อยู่ในขอบเขตที่ค่า pip ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างกำไรเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์แก่เทรดเดอร์ คำสั่ง trailing stop อาจได้ตั้งค่าเพื่อดำเนินการหลังจากตลาดเคลื่อนไหวตามค่า pip ที่ได้กำหนดไว้ ณ จุดที่มันเริ่มต้นตามราคาตลาด อยู่ในจำนวน pips แน่นอนเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน.