ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดุลการค้าเกินดุล)

ประเทศหรือภาคเศรษฐกิจได้ถือว่ามียอดเกินดุลการค้าหรือยอดการค้าเป็นบวกเมื่อมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสูงกว่ามูลค่าการนำเข้า.