ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดุลการค้าขาดดุล)

ประเทศหรือภาคเศรษฐกิจได้ถือว่ามีการขาดดุลการค้า, ช่องว่างทางการค้า, หรือดุลการค้าเชิงลบหรือดุลการค้าเชิงลบเมื่อนำเข้าสินค้ามากกว่าการส่งออก.