ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดุลการค้า)

ดุลการค้า เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงรายเดือนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างมูลค่าของสินค้าและบริการที่จะส่งออกโดยประเทศหรือภาคเศรษฐกิจ ตัวเลขลบแสดงการขาดดุลทางการค้า; ตัวเลขที่ดีแสดงถึงการเกินดุลการค้า เมื่อข้อมูลดีกว่าที่คาดไว้หมายถึงการขาดดุลลดลง และ/หรือ ยอดคงเหลือได้รับการต่ออายุแล้ว นี่มีแนวโน้มที่จะมีผลบวกต่อสกุลเงินที่กล่าวถึง.