ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Tick (การเคลื่อนไหวของใบเสนอราคา))

มักรวมกับ pip, tick คือส่วนต่างระหว่างราคาตลาดในปัจจุบันและราคาตลาดล่าสุดที่เสนอ กล่าวคือจำนวนเงินที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่เหมือนค่า pip, ค่า tick ไม่ใช่ค่าคงที่และจะผันแปรตามสภาวะของตลาด เช่น ในตลาดมีสภาพคล่องสูง ค่า tick สามารถแทนค่า pip ตัวเดียวได้; ในทางกลับกันในตลาดที่ไม่มีสภาพคล่อง, มันสามารถแทนได้ 30 pip.