ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวชี้วัดทางเทคนิค)

ตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นชั้นหนึ่งของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้นำไปใช้กับคุณลักษณะบางประการของกิจกรรมราคาในอดีตเพื่อหาโมเมนตัม ปริมาณ ความผันผวนและความแรงของราคาในปัจจุบัน นี้จะทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่ได้ใช้ในการซื้อขายโดยตรงเนื่องจากผลของมันได้อัปเดตอย่างต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวกับราคาในตลาดปัจจุบัน.