ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดโดยเน้นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ วิธีการวิเคราะห์นี้ใช้หลักการสามข้อ.

1. ทุกอย่างที่นักลงทุนต้องการทราบเกี่ยวกับสินทรัพย์รวมอยู่ในราคาตลาด.

2. กิจกรรมของราคาจะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่ได้กำหนด (ขึ้น, ลง, ข้างและรวมทั้งสาม).

3. ประวัติมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำตัวเอง พูดอีกอย่างคือนักลงทุนมีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน.