ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่งทำกำไร)

จะใช้เพื่อปิดสถานะเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่น่าพอใจ.