ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Swissy)

Swissy เป็นคำศัพท์สแลงจากสกุลเงินฟรังก์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์.