ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Swing Trading (กลยุทธ์ Swing Trading)

กลยุทธ์ Swing Trading เป็นการลงทุนระยะสั้นที่พยายามใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในระยะสั้นอาจใช้เวลา 2-3 วัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ใช้โดยเทรดเดอร์ swing เพื่อระบุหลักทรัพย์กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับการลงทุนและขายเมื่อมีแนวโน้มเริ่มลดลง.