ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Stop loss order (คำสั่งตัดขาดทุน))

คือคำสั่งเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเทรดเดอร์ในกรณีการเทรดเคลื่อนในทิศทางที่ไม่มีกำไร ซึ่งได้ดำเนินการปิดเทรดกำลังเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้โดยเทรดเดอร์.