ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ส่วนต่างราคา)

ราคาซื้อและราคาขายได้กำหนดโดยราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อยอมรับจ่ายสำหรับหน่วยทรัพย์สินตัวหนึ่งและราคาต่ำสุดที่ผู้ขายยอมรับขาย ส่วนต่างราคาคือความแตกต่างระหว่างสองตัวเลขดังกลาว.