ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Spike (การประเมินมูลค่านอกตลาด))

Spike (การประเมินมูลค่านอกตลาด) คือความผันผวนค่อนข้างใหญ่, แม้ว่าระยะสั้น, บวกหรือลบในการดำเนินการด้านราคา.