ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (เส้นเครื่องหมาย)

ได้ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เส้นเครื่องหมายส่วนใหญ่จะรวมถึงด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆเพื่อสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย สัญญาณซื้อจะได้เปิดใช้งานเมื่อมีเส้นเครื่องหมายถูกข้ามขึ้นไปตามทิศทางขึ้นและสัญญาณขายจะได้เปิดใช้งานเมื่อมีเส้นเครื่องหมายถูกข้ามขึ้นไปตามทิศทางลง.