ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การขายชอร์ต/ขายตามราคาลดลง)

การขายชอร์ต/ขายตามราคาลดลงคือการขายที่มีคาดหวังว่ามูลค่าจะลดลง.