ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวบ่งชี้จิตวิทยาการตลาด)

ตัวบ่งชี้จิตวิทยาการตลาด เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจแต่เป็นการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อระบบเศรษฐกิจหรือตลาด การสำรวจผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นตัวอย่างกับตัวชี้วัดผลกระทบสูงขึ้นอยู่กับความรู้สึก