info
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ ลงทุนอย่างรับผิดชอบลงทุนอย่างรับผิดชอบCFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ 76.14% นักลงทุนรายย่อยสูญเสียกับผู้ให้บริการรายนี้ พิจารณาว่าคุณเข้าใจว่า CFD ทำงานอย่างไร และคุณจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและสูญเสียได้หรือไม่CFD และ Spread Betting เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเลเวอเรจ 79.83% บัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD และ Spread Betting กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFD และ Spread Betting ทำงานอย่างไร และสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือไม่
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFDs.
ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวบ่งชี้ RSI)

พัฒนาโดย J. Welles Wilder ในยุค 70 ตัวบ่งชี้ RSIเป็นออสซิลเลเตอร์แบบไดนามิกทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ถูกซื้อเกินไปหรือขายเกินหรือไม่.โดยปกติจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลทางประวัติ 14 รอบ ราคาในปัจจุบันมีการกำหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องกับระดับได้รับและระดับสูญเสียโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในรอบ 14 รอบที่ผ่านมา. หากตัวเลขนี้เท่ากับหรือเกินกว่า 70 ทรัพย์สินพื้นฐานถือเป็นการซื้อเกินไป, หากเท่ากับหรือต่ำกว่า 30 ถือเป็นการขายเกินไป ในทั้งสองกรณีนั้น การกลับด้านอาจเกิดขึ้น ดังนั้นการซื้อเกินไปจะทำให้การขายเกิดขึ้นและการขายเกินไปจะส่งเสริมกิจกรรมซื้อ.