ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวบ่งชี้ RSI)

พัฒนาโดย J. Welles Wilder ในยุค 70 ตัวบ่งชี้ RSIเป็นออสซิลเลเตอร์แบบไดนามิกทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ถูกซื้อเกินไปหรือขายเกินหรือไม่.โดยปกติจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลทางประวัติ 14 รอบ ราคาในปัจจุบันมีการกำหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องกับระดับได้รับและระดับสูญเสียโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในรอบ 14 รอบที่ผ่านมา. หากตัวเลขนี้เท่ากับหรือเกินกว่า 70 ทรัพย์สินพื้นฐานถือเป็นการซื้อเกินไป, หากเท่ากับหรือต่ำกว่า 30 ถือเป็นการขายเกินไป ในทั้งสองกรณีนั้น การกลับด้านอาจเกิดขึ้น ดังนั้นการซื้อเกินไปจะทำให้การขายเกิดขึ้นและการขายเกินไปจะส่งเสริมกิจกรรมซื้อ.