ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (กระบวนการ Rollover)

ในการเทรดฟอเร็กซ์, Rollover เกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดตำแหน่งข้ามคืนที่ไม่ได้ชำระเงิน (สองวันโอนเป็นวันปกติสำหรับ Forex) สำหรับตำแหน่งที่ยังคงเปิดอยู่จะต้องปิดและเปิดใหม่เพื่อให้วันที่โอนย้ายทีกำหนดไว้จะเลื่อนออกไปอีกวันหนึ่ง บริษัทโบรกเกอร์จะดำเนินการโดยอัตโนมัติในราคาเดียวกับตำแหน่งเริ่มต้น. Rollover ต้องการมีการดำเนินการเทรดแลกเปลี่ยนเมื่อมีส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่ครบกำหนดของเงินกู้และสกุลเงินที่ซื้อได้ชำระ