ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การร่วมลงทุน (Venture Capital))

จำนวนเงินทุนที่นักลงทุนอิสระเอาไปลงทุนโดยไม่มีผลกระทบมากในกรณีที่เกิดการสูญเสีย.