ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Risk Aversion (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ))

ความเกลียดชังความเสี่ยงเป็นลักษณะของความไม่เต็มใจหรือไม่พร้อมจะยอมรับสิ่งที่ถือเป็นความเสี่ยง. วัตถุประสงค์หลักของการร่วมลงทุนคือการลดความไม่แน่นอน ในการเทรดอาจเปลี่ยนเป็นการลงทุนที่ 'ปลอดภัยกว่า' เช่น พันธบัตรและทรัพย์สินที่ปลอดภัยเช่นทอง.