ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Throwback ( ย่อเพื่อขึ้นต่อ))

Throwback คือการเปลี่ยนแปลงจากทิศทางของแนวโน้ม หากหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การกลับด้านเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มลดลง หากมีแนวโน้มลดลง การกลับด้านจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มเพิ่มขึ้นใหม่ การกลับด้านมีแนวโน้มที่จะยั่งยืนมากกว่า pullback (ขึ้นเพื่อลงต่อ) หรือ retracement (ถดถอย).