ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การถดถอย/ถอยหลัง)

เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มปัจจุบัน ถือเป็นการถดถอย/ถอยหลัง.