ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Retail Sales (รายงานการค้าปลีก)

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีผลกระทบสูงที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงรายเดือนเกี่ยวกับมูลค่าของยอดขายในระดับค้าปลีก รายงานการค้าปลิกสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อข้อมูลการค้าปลีกที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ เทรดเดอร์สามารถคาดหวังในตัวราคาที่เพิ่มขึ้นตามสกุลเงินของประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยอดขายการค้าปลิกได้แบ่งเป็นรายงานการค้าปลีกมาตรฐานและรายงานการค้าปลิกหลักซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์สินค้าขนาดใหญ่เหล่านี้ถือว่ามีความผันผวนและอาจปิดบังแนวโน้มพื้นฐาน.