ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Resistance Level (ระดับความต้านทาน)

เมื่อกราฟความต้านทานราคาของสินทรัพย์ คือระดับราคาที่ตลาดดูเหมือนไม่เต็มใจหรือไม่สามารถจะไปไกลได้ กล่าวคือเป็นระดับที่การขายน่าจะเกิดขึ้น เทรดเดอร์มักใช้ระดับราคาที่สูงล่าสุดเพื่อวาดเส้นต้านทานบนกราฟซึ่งเขากำลังติดตามเนื่องจากมันอาจเป็นตัวชี้วัดที่ดีในการกลับแนวโน้ม ราคาของสินทรัพย์ไม่เอาชนะความต้านทานยิ่งมาก ระดับความต้านทานยิ่งมั่นคง.