ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Reserve Currency (สกุลเงินสำรอง)

สกุลเงินสำรองเป็นสกุลเงินที่ถือโดยธนาคารกลางและการค้าขาย เพื่อทำหน้าที่ชำระหนี้ ซื้อสินค้า (โดยปกติจะคิดราคาเท่ากับสกุลเงินสำรอง) และส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน. สกุลเงินนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ปลายสงครามโลกครั้งที่สอง,ดอลลาร์สหรัฐได้เป็นสกุลเงินสำรองของโลก.