ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Real Body)

Real Body เป็นคำที่ใช้สำหรับแท่งหลักเพื่อสร้างแต่ละคอลัมน์บนกราฟแท่งเทียน มันไม่รวมถึงเงาหรือไส้เทียนอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของ Real Body