ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (รีโควต)

รีโควต เกิดขึ้นเมื่อโบรกเกอร์ไม่สามารถยืนยันราคาซื้อหรือราคาขายที่ระบุได้ รีโควตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตลาดเคลื่อนที่ โดยเฉพาเมื่อมีดัชนีทางเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างแรงได้ประกาศ สำหรับกรณีเหล่านี้, ในช่วงเวลาการทำธุรกรรมที่จะได้รับ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยทำให้โบรกเกอร์ต้องส่งรีโควตใหม่ให้เทรดเดอร์ โดยปกติการรีโควตใหม่จะเกี่ยวข้องกับราคาขายที่สูงขึ้นและราคาซื้อที่ลดลง.