ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (สภาพ Rally (ฟื้นตัว))

Rally หมายถึงการปรับเพิ่มราคาขนาดใหญ่ Rally เกิดขึ้นในสภาพตลาดที่มีผู้ซื้อจำนวนมากและผู้ขายมีจำนวนน้อย อุปสงค์มากทำให้ราคาเพิ่มขึ้นและราคาจะลดลงเมื่อมีผู้ขายจำนวนมากเข้ามาในตลาดนี้.