ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (กำไร & ขาดทุน (P&L))

กำไร & ขาดทุนเป็นวิธีการติดตามความสามารถของระบบการเทรดเพื่อสร้างกำไรมากกว่าที่จะรับความสูญเสียเป็นระยะเวลาหนึ่ง กำไร & ขาดทุนได้คำนวณโดยวิธีใช้กำไรเฉลี่ยจากการเทรดที่ชนะหารด้วยขาดทุนเฉลี่ย ผลลัพธ์คืออัตรากำไรและขาดทุน เกณฑ์มาตรฐานสำหรับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จคือการสร้างอัตรากำไร & ขาดทุนอย่างน้อยคือ 2: 1, กล่าวอีกอย่างคือชนะสองครั้งสำหรับหนึ่งครั้งขาดทุน.