ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI))

เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตขายแต่ละเดือน. PPI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นซึ่งผู้ผลิตคิดจะถูกส่งไปยังผู้บริโภค เมื่อรายงานฉบับนี้ได้เผยแพร่ก่อน CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) จะมีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้นเนื่องจากทั้งสองรายงานมีความสัมพันธ์กันมาก ตัวเลข PPI สูงกว่าซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มผลกระทบเชิงบวกกับค่าของสกุลเงินที่กล่าวถึง.