ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (เทรดเดอร์ระยะยาว)

เทรดเดอร์ระยะยาว เป็นเทรดเดอร์ที่ไม่สนใจความผันผวนของราคาในระยะสั้นซึ่งกำลังมองหาเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่สำคัญ เทรดเดอร์ระยะยาวจะมีแนวโน้มที่จะถือหุ้นเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ในแง่นี้เขาจะค่อนข้างตรงข้ามกับเทรดเดอร์รายวัน ขณะนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสเกลกลายเป็นสิ่งมีความสำคัญน้อยลงแทนที่จะเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน.