ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (พอร์ตการลงทุน)

พอร์ตการลงทุน คือการเลือกสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยนักลงทุน มันประกอยด้วย หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์, สัญญารวมทั้งการลงทุนในกองทุนเทรดฟอเร็กซ์และเทรดร่วมกัน.คุณควรระมัดระวังในการมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งจะจำกัดความเสี่ยงที่ผูกพันกับเครื่องมือทางการเงินเพียงอย่างเดียวของนักลงทุน.