ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI))

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อใหม่ ระดับสินค้าคงคลัง การผลิต การจัดส่งของซัพพลายเออร์ และสภาวะการจ้างงาน ดัชนีที่เกินกว่า 50 จะแสดงถึงการขยายตัวของภาคการผลิต แต่ดัชนีที่ต่ำกว่า 50 จะแสดงถึงการหดตัว ส่วนดัชนีที่อยู่ที่ 50 คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง.