ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (จุด Pivot)

จุด Pivot เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคได้ใช้เพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนที่ของราคาในระยะสั้น โดยปกติ มันได้คำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ยสูงสุด, ต่ำสุดและราคาปิดของทรัพย์สิน หรือค่าเฉลี่ยสูงสุด, ต่ำสุด, ราคาเปิดและราคาปิดของสินทรัพย์ เมื่อราคาปัจจุบันอยู่บนจุด Pivot ถือว่าเพิ่มราคา เมื่อมันอยู่ใต้จุด Pivot ถือว่าลดราคา.