ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Pip)

หนึ่ง pip (หรือเปอร์เซ็นต์ที่จุด) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเมื่ออธิบายค่าของคู่สกุลเงินโดยปกติจะเป็นทศนิยมที่สี่ หรือ 1/10.000 ของค่าเงินอ้างอิงในคู่สกุลเงิน ในกรณีของเยนญี่ปุ่น, มันเป็นตำแหน่งทศนิยมที่สอง, หรือ 1/100 ของค่าเงินอ้างอิงในคู่ JPY วันนี้หลายคู่สกุลเงินถูกนับเป็นทศนิยมห้าตำแหน่ง ตำแหน่งทศนิยมที่ห้านี้มักเรียกว่า ‘pipette’.