ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Petrodollar)

Petrodollars เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับจากการขายน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันดิบมีการกำหนดราคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนี้ได้ตั้งชื่อโดย Ibrahim Oweiss ในช่วงวิกฤตการณ์น้ำมันในปีพ. ศ. 2516 เป็นวิธีการในการอธิบายดอลลาร์สหรัฐที่ประเทศในกลุ่มโอเปกได้เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันของพวกเขา.