ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (รอบ)

ในการเทรด รอบคือหน่วยเวลามาตรฐาน ได้ใช้ในการควบคุมสินทรัพย์ บนกราฟแท่งเทียน เทียนแต่ละแท่งคือหนึ่งรอบขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เทรดเดอร์สังเกต, สามารถดูได้ 1 นาที, 5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 1 วัน, 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะใช้ข้อมูลของรอบเวลาเพื่อสร้างกราฟ ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของรอบ 26 ในเวลาแผนภูมิเป็นเวลา 1 ชั่วโมงคือราคาปิดจาก 26 ชั่วโมงเทรดบวกกันและหารด้วย 26 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของรอบ 26 ในเวลาแผนภูมิเป็นเวลา 1 นาทีจะเอาราคารวมปิดจาก 26 นาทีเทรดและหารด้วย 26.