ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่งรอดำเนินการ)

คำสั่งรอดำเนินคือคำสั่งซื้อหรือขายเครื่องมือใดๆเมื่อเงื่อนไขของเทรดเดอร์กำหนดได้ตอบสนอง คำสั่งรอมีสองประเภท คำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุด โดยทั่วไป เมื่อตั้งคำสั่งรอ เทรดเดอร์จะแจ้งให้โบรกเกอร์ว่าเขาไม่อยากราคาปัจจุบัน เขาเพียงต้องการให้คำสั่งของเขาถูกเรียกใช้หากราคาตลาดถึงระดับหนึ่ง.

คำสั่งจำกัดจะจำกัดราคาซึ่งเทรดเดอร์เตรียมที่จะซื้อหรือขาย คำสั่งจำกัดมี 2 ประเภท; คำสั่งจำกัดซื้อกำหนดว่าหนึ่งเครื่องมือที่ได้ซื้อในราคาที่ระบุหรือต่ำกว่า, คำสั่งจำกัดขายกำหนดว่าหนึ่งเครื่องมือที่ได้ขายในราคาที่ระบุหรือสูงกว่า คำสั่งจำกัดมีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันการลื่อนหลุดราคาเนื่องจากรับประกันว่าคำสั่งจะทำงานได้ในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้นหรือไม่ ข้อเสียของคำสั่งจำกัดคือมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ดำเนินการในช่วงเวลาผันผวนสูง.

คำสั่งหยุดเป็นคำสั่งที่รอดำเนินการ คำสั่งนี้ยังแนะนำตำแหน่งที่เปิดหรือปิดเมื่อถึงราคาที่ระบุ แม้ว่าจะมักสับสนกับคำสั่งจำกัดแต่แตกต่างในระดับหนึ่ง; เมื่อราคาตลาดถึงระดับที่ระบุโดยเทรดเดอร์กับคำสั่งหยุด คำสั่งตลาดจะได้เปิดโดยอัตโนมัต คำสั่งจำกัดยังได้รับผลกระทบจากปัญหาเหมือนกับคำสั่งตลาดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจาก sliipage และยากที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการตลาดบางอย่าง คำสั่งหยุดซื้อถูกวางไว้สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน และคำสั่งหยุดขายถูกวางไว้ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน คำสั่งหยุดจะใช้เพื่อล็อคกำไร จำกัดการสูญเสียหรือซื้อเพิ่มเมื่อราคาของทรัพย์สินสูงขึ้นและขายเมื่อราคาลดลง.