ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Oscillator (ตัวบ่งชี้ Oscillator)

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการดำเนินงานโดยการวาดเอาท์พุทของตัวบ่งชี้แนวโน้มระหว่างสองมูลค่าจะเรียกว่าออสซิลเลเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ได้ใช้โดยเทรดเดอร์เพื่อระบุสถานะการซื้อหรือขายมากเกินไป.