ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่ง)

คำสั่งคือคำแนะนำของเทรดเดอร์ให้โบรกเกอร์เพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ได้ระบุไว้.