ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ออปชั่น)

ออปชั่น เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ประกันสิทธิ แม้ว่าจะไม่ใช่ภาระผูกพัน เพื่อซื้อหรือขายทรัพย์สินบางอย่างในราคาที่กำหนดในวันที่ระบุ ผู้ขาย (Options Writer) และผู้ซื้อได้เรียกว่าผู้ถือ (Options Holder) . ในออปชั่น การดำเนินธุรกกรมซื้อสินทรัพย์คือ ‘Call’ และขายคือ ‘Put’.