ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (เซสชั่นอเมริกาเหนือ)

เซสชั่นอเมริกาเหนือเป็นเซสชั่นสุดท้ายของแต่ละวันทำการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 8.00 น. ตามเวลา GMT ชั่วโมงเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาออมแสง (daylight savings time) เกิดขึ้น.