ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวบ่งชี้ Momentum)

Momentum คืออัตราส่วนที่ปริมาณและราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเร่งตัวขึ้น ทั้งบวกหรือลบ เมื่อทรัพย์สินเริ่มเก็บแรงขับ ก็ถือว่ามีแนวโน้มเคลื่อนที่ต่อในทิศทางเดียวกัน. ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ Momentum ได้เรียกว่าการสั่น และใช้เพื่อระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่.