ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Market Order (คำสั่งตลาด)

คำสั่งตลาด เป็นคำสั่งซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับราคาซื้อ/ราคาขายหรือกรอบเวลาเฉพาะ.